ข่าว : รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา

รายละเอียด  : ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการผู้แจ้งข่าว : กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยะลา ประกาศเมื่อ :