ข่าว : กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2564

รายละเอียด  : หมู่ที่ 1 ในวันพุธ ที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 - 16.00 น.
     
หมู่ที่ 2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 - 16.00 น.
     
หมู่ที่ 3 ในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 - 16.00 น.ผู้แจ้งข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา ประกาศเมื่อ :